aktuální počet sbírkových předmětů: 9707

Podmínky užití

Obrazovou dokumentaci můžete užívat pro badatelské či studijní účely.
Pro jakékoliv další užití kontaktujte prosím Oddělení sbírek a dokumentace Muzea umění Olomouc – Mgr. Sabinu Prokschovou – prokschova@muo.cz.

Při užití obrazové dokumentace ze sbírek Arcibiskupství olomouckého ve správě Arcidiecézního muzea Kroměříž je třeba postupovat dle platného badatelského řádu.
Pro vyřízení souhlasu s užitím fotografického materiálu kontaktujte, prosím, kurátora dané sbírky.