aktuální počet sbírkových předmětů: 9707

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Počet položek v kolekci: 5496
21.09.2023
Arcibiskupství olomoucké

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Muzeum umění Olomouc skrze svou pobočku - Arcidiecézní muzeum Kroměříž spravuje na Arcibiskupském zámku v Kroměříži rozsáhlý sbírkový fond olomouckého arcibiskupství. Fond zahrnuje nejen díla malířská, sochařská, kresbu, mince a medaile, umělecké řemeslo, ale také historickou knihovnu, hudební archiv a grafiky.

Některé sbírky Arcidiecézního muzea Kroměříž mají povahu knihovních fondů. Jedná se o rukopisy, prvotisky, staré tisky, hudební rukopisy, hudební staré tisky a grafiku. Pro správnou citaci těchto sbírek využívejte pouze záznamy v knihovním katalogu Muzea umění Olomouc, na který uvádíme u každého předmětu na portálu odkaz.
Katalog knihovny: zde

Současně je najdete digitalizované nejen na tomto portálu, ale i v Digitální knihovně Moravské zemské knihovny (MZK).
Digitální knihovna MZK: zde